Onze producten

Hieronder vindt U een duidelijk overzicht van alle mogelijkheden van installaties die wij tot nu toe hebben ontworpen. Elke wagen is op maat gemaakt en volgens de wensen van de klant.
Voor meer specifieke technische info mag U ons steeds contacteren.
Mocht U toch niet vinden wat U zoekt, neem ook dan snel contact met ons op. Wij zoeken graag samen met U naar een oplossing!

  • Combi installaties
  • Hogedruk units
  • Specials
  • Adr installaties
  • Oplegger
  • Kolkenzuigers

Combi installaties

Bij een combi-installatie wordt het vacuüm- en hogedrukwerk gecombineerd in 1 voertuig.
Vacuümwerk omvat voornamelijk het reinigen van (septische) putten en tanks en voor het opzuigen van slib, vet, olie, vloeistoffen.
Hogedrukwagens zijn geschikt voor bv. reinigen van tanks, rioleringen, grote opslagtanks bij raffinaderijen, verwijderen van graffiti,… toepassingen waarbij men werkt met water onder grote druk (tot 1200Bar) , zowel met koud als warm water.

Hogedruk units

(Français) Les véhicules haute pression sont notamment adaptés au nettoyage de cuves, d’égouts ou de grandes cuves d’entreposage dans des raffineries, à l’élimination de graffitis… Des applications qui impliquent un travail à l’eau sous forte pression (jusqu’à 1200 bars), à froid comme à chaud.

Specials

(Français) En fonction du type de travail à réaliser, il est possible de répartir de manière générale les installations d’aspiration et de haute pression.
Néanmoins, si vous avez une proposition différente, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous nous faisons un plaisir de relever chaque nouveau défi.

Adr installaties

Een ADR vacuüm- en/of drukinstallatie wordt gekozen wanneer men gaat werken met gevaarlijke stoffen. Deze installaties worden gebouwd volgens de geldende, strenge ADR-normen.
Als u met uw voertuig gevaarlijke stoffen vervoert, moet uw transport aan strenge voorschriften voldoen en daarvoor goedgekeurd zijn. Mocht er iets mis gaan, kan dit een gevaar opleveren voor mens en milieu. Bij wijziging van een ADR-voertuig is opnieuw een toelatingskeuring vereist.

Oplegger

Een oplegger wordt gekozen wanneer men voornamelijk transport wil doen van grotere hoeveelheden vloeistoffen.

Kolkenzuigers

De kolkenzuiger wordt gebruikt voor het reinigen van straatkolken maar ook voor bv. het ledigen van vetafscheiders, septische putten, …Hij is voorzien van een draaibare toren en een zwenkbare arm.